OGŁOSZENIE 1 z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE 1 z dnia 2014-10-03

„Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności II Ligowego Klubu Sportowego ZPR”                                        w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Nr. ogłoszenia: ZP.1/09/2014 z dnia 09.09.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

 1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. 58 680 08 48, strona internetowa                     www.okis-zukowo.pl
 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: „Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności              II Ligowego Klubu Sportowego Pomorskiego ZPR”.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości luz zakresu zamówienia:

a) Okres usługi: od zawarcia umowy do 31.12.2014r

b) Usługa zgodna z Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora OKiS z dn. 04.08.2014r

c) Ramy programowe usługi promocji:

 • reprezentowanie Gminy Żukowo w rozgrywkach II ligi Pomorskiego ZPR, a także                   we wszystkich turniejach i spotkaniach , w których będą brali udział zawodnicy Wykonawcy;
 • prowadzenie działalności na rzecz sportu w Gminie Żukowo;
 • umieszczanie nazwy Gminy i OKiS przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych;
 • umieszczanie herbu gminy i logo OKiS na strojach zawodników Wykonawcy;
 • zamieszczania na materiałach promocyjnych lub reklamowych (plakatach, folderach, zaproszeń, harmonogramach rozgrywek, regulaminach, itp.);
 • zgoda na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku drużyny Wykonawcy                            w materiałach Gminy;
 • kolportowanie materiałów promocyjnych Gminy
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92621000-0 usługa promocji wydarzeń sportowych;
 2. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
 2. Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. Uzasadnienie wyboru trybu:

Gminny Klubu Sportowy Żukowo jest jedynym klubem posiadającym sekcje piłki ręcznej w Gminie Żukowo oraz uczestniczącym w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Piłki Ręcznej, czyli w II Lidze prowadzonej przez Pomorski ZPR. Gminny Klub Sportowy Żukowo reprezentuje naszą Gminę w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w warmińsko- mazurskim. Sekcja piłki ręcznej GKS Żukowo w sezonie 2013/2014 zajmowała                 9 miejsce, natomiast w połowie 2014r. ekipa plasuje się już na III miejscu                 w tabeli i traci jeden punkt do wicelidera. Najlepszym strzelcem II Ligi Pomorskiego ZPR w 2013 został zawodnik w/w klubu sportowego. W 2013r. GKS Żukowo zwyciężył w Pomorskich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS-ów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienie:

Gminny Klub Sportowy Żukowo, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo,                      woj. pomorskie

Więcej w tej kategorii:

follow me on Twitter   follow me on facebook   follow me on youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

kdr

pk

 

 

km

 

Kalendarz imprez

czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Aktualna pogoda

Cannot get Żukowo location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Joomla templates by Joomlashine