OGŁOSZENIE 2 z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE 2 z dnia 2014-10-03

„Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności III Ligowego Klubu Sportowego ZPN”                                        w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Nr. ogłoszenia: ZP.2/09/2014 z dnia 09.09.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

 1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. 58 680 08 48, strona internetowa                     www.okis-zukowo.pl
 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: „Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności              III Ligowego Klubu Sportowego Pomorskiego ZPN”.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości luz zakresu zamówienia:

a) Okres usługi: od zawarcia umowy do 31.12.2014r

b) Usługa zgodna z Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora OKiS z dn. 04.08.2014r

c) Ramy programowe usługi promocji:

 • reprezentowanie Gminy Żukowo w rozgrywkach III ligi Pomorskiego ZPN, a także                   we wszystkich turniejach i spotkaniach , w których będą brali udział zawodnicy Wykonawcy;
 • prowadzenie działalności na rzecz sportu w Gminie Żukowo;
 • umieszczanie nazwy Gminy i OKiS przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych;
 • umieszczanie herbu gminy i logo OKiS na strojach zawodników Wykonawcy;
 • zamieszczania na materiałach promocyjnych lub reklamowych (plakatach, folderach, zaproszeń, harmonogramach rozgrywek, regulaminach, itp.);
 • zgoda na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku drużyny Wykonawcy                            w materiałach Gminy;
 • kolportowanie materiałów promocyjnych Gminy
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92621000-0 usługa promocji wydarzeń sportowych;
 2. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
 2. Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. Uzasadnienie wyboru trybu:

Klub Sportowy Chwaszczyno jest jedynym klubem piłkarskim w Gminie Żukowo uczestniczącym w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli III Lidze „Bałtyckiej” prowadzonej przez Pomorski ZPN. Zasadne jest przyznanie funduszy na działalność Klubu, ze względu na to, że KS Chwaszczyno reprezentuje gminę na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Swoimi osiągnięciami i kolejnymi awansami do wyższych klas rozgrywkowych ( rok po roku ) klub zdobył zaufanie regionalnego społeczeństwa. Zawodnicy z Chwaszczyna godnie reprezentują naszą gminę w pojedynkach piłkarskich w woj. pomorskim (Kartuzy, Przodkowo, Wejherowo, Gdańsk, Gdynia oraz Kościerzyna) oraz poza nim (Koszalin, Drawsko Pomorskie, Police, Szczecin, Ustronie Morskie, Manowo, Dygowo - podział terytorialny III Lig Polskiego Związku Piłki Nożnej).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienie:

KS Chwaszczyno, z siedzibą: ul. Żeromskiego 7, 80-209 Chwaszczyno, woj. pomorskie

Więcej w tej kategorii:

follow me on Twitter   follow me on facebook   follow me on youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

kdr

pk

 

 

km

 

Kalendarz imprez

czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Aktualna pogoda

Cannot get Żukowo location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Joomla templates by Joomlashine