Super User

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Super User

OGŁOSZENIE 2 z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE 2 z dnia 2014-10-03

„Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności III Ligowego Klubu Sportowego ZPN”                                        w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Nr. ogłoszenia: ZP.2/09/2014 z dnia 09.09.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

 1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. 58 680 08 48, strona internetowa                     www.okis-zukowo.pl
 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: „Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności              III Ligowego Klubu Sportowego Pomorskiego ZPN”.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości luz zakresu zamówienia:

a) Okres usługi: od zawarcia umowy do 31.12.2014r

b) Usługa zgodna z Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora OKiS z dn. 04.08.2014r

c) Ramy programowe usługi promocji:

 • reprezentowanie Gminy Żukowo w rozgrywkach III ligi Pomorskiego ZPN, a także                   we wszystkich turniejach i spotkaniach , w których będą brali udział zawodnicy Wykonawcy;
 • prowadzenie działalności na rzecz sportu w Gminie Żukowo;
 • umieszczanie nazwy Gminy i OKiS przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych;
 • umieszczanie herbu gminy i logo OKiS na strojach zawodników Wykonawcy;
 • zamieszczania na materiałach promocyjnych lub reklamowych (plakatach, folderach, zaproszeń, harmonogramach rozgrywek, regulaminach, itp.);
 • zgoda na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku drużyny Wykonawcy                            w materiałach Gminy;
 • kolportowanie materiałów promocyjnych Gminy
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92621000-0 usługa promocji wydarzeń sportowych;
 2. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
 2. Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. Uzasadnienie wyboru trybu:

Klub Sportowy Chwaszczyno jest jedynym klubem piłkarskim w Gminie Żukowo uczestniczącym w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli III Lidze „Bałtyckiej” prowadzonej przez Pomorski ZPN. Zasadne jest przyznanie funduszy na działalność Klubu, ze względu na to, że KS Chwaszczyno reprezentuje gminę na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Swoimi osiągnięciami i kolejnymi awansami do wyższych klas rozgrywkowych ( rok po roku ) klub zdobył zaufanie regionalnego społeczeństwa. Zawodnicy z Chwaszczyna godnie reprezentują naszą gminę w pojedynkach piłkarskich w woj. pomorskim (Kartuzy, Przodkowo, Wejherowo, Gdańsk, Gdynia oraz Kościerzyna) oraz poza nim (Koszalin, Drawsko Pomorskie, Police, Szczecin, Ustronie Morskie, Manowo, Dygowo - podział terytorialny III Lig Polskiego Związku Piłki Nożnej).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienie:

KS Chwaszczyno, z siedzibą: ul. Żeromskiego 7, 80-209 Chwaszczyno, woj. pomorskie

OGŁOSZENIE 1 z dnia 2014-10-03

OGŁOSZENIE 1 z dnia 2014-10-03

„Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności II Ligowego Klubu Sportowego ZPR”                                        w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2014r.

Nr. ogłoszenia: ZP.1/09/2014 z dnia 09.09.2014

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

 1. Nazwa i adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo, woj. pomorskie, tel. 58 680 08 48, strona internetowa                     www.okis-zukowo.pl
 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówienia przez zamawiającego: „Promocja gminy Żukowo oraz Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w ramach prowadzonej działalności              II Ligowego Klubu Sportowego Pomorskiego ZPR”.
 2. Rodzaj zamówienia: usługa
 3. Określenie przedmiotu oraz wielkości luz zakresu zamówienia:

a) Okres usługi: od zawarcia umowy do 31.12.2014r

b) Usługa zgodna z Zarządzeniem nr 4/2014 Dyrektora OKiS z dn. 04.08.2014r

c) Ramy programowe usługi promocji:

 • reprezentowanie Gminy Żukowo w rozgrywkach II ligi Pomorskiego ZPR, a także                   we wszystkich turniejach i spotkaniach , w których będą brali udział zawodnicy Wykonawcy;
 • prowadzenie działalności na rzecz sportu w Gminie Żukowo;
 • umieszczanie nazwy Gminy i OKiS przy nazwie drużyny we wszystkich materiałach i komunikatach medialnych;
 • umieszczanie herbu gminy i logo OKiS na strojach zawodników Wykonawcy;
 • zamieszczania na materiałach promocyjnych lub reklamowych (plakatach, folderach, zaproszeń, harmonogramach rozgrywek, regulaminach, itp.);
 • zgoda na bezpłatne wykorzystywanie wizerunku drużyny Wykonawcy                            w materiałach Gminy;
 • kolportowanie materiałów promocyjnych Gminy
 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92621000-0 usługa promocji wydarzeń sportowych;
 2. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

.

SEKCJA III: PROCEDURA

 1. Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki
 2. Podstawa prawna:

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 1. Uzasadnienie wyboru trybu:

Gminny Klubu Sportowy Żukowo jest jedynym klubem posiadającym sekcje piłki ręcznej w Gminie Żukowo oraz uczestniczącym w rozgrywkach centralnych Polskiego Związku Piłki Ręcznej, czyli w II Lidze prowadzonej przez Pomorski ZPR. Gminny Klub Sportowy Żukowo reprezentuje naszą Gminę w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w warmińsko- mazurskim. Sekcja piłki ręcznej GKS Żukowo w sezonie 2013/2014 zajmowała                 9 miejsce, natomiast w połowie 2014r. ekipa plasuje się już na III miejscu                 w tabeli i traci jeden punkt do wicelidera. Najlepszym strzelcem II Ligi Pomorskiego ZPR w 2013 został zawodnik w/w klubu sportowego. W 2013r. GKS Żukowo zwyciężył w Pomorskich Mistrzostwach Zrzeszenia LZS-ów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienie:

Gminny Klub Sportowy Żukowo, z siedzibą: ul. Mściwoja 6, 83-330 Żukowo,                      woj. pomorskie

Chór "ASCOLTATE"

Chór Gospel powstał w listopadzie 2011roku.

Na pierwsze próby uczęszczało 15 osób w przedziale wiekowym 12-40 lat. Osoby z Żukowa, Glincza, Grabowskiej Huty, Kartuz i Wyczechowa spotykały się dwa raz w tygodniu i ćwiczyły swój warsztat wokalny. Na początku skupiliśmy się na muzyce gospel. Później do grupy wokalnej dołączyła Justyna akompaniatorka, Piotr basista i Jakub perkusista. W takim składzie po raz pierwszy wystąpiliśmy na festiwalu „Blues w Leśniczówce” w Mirachowie w lipcu 2012r. Kolejne koncerty to występ podczas Żukowskiego Lata Muzycznego oraz w listopadzie w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Żukowie, gdzie chór zaśpiewał podczas mszy. Obecnie zespół przeszedł kolejne zmiany i poszerzył swój repertuar o muzykę sakralną i świecką. W obecnym składzie (9 chórzystów i akompaniatorka) chór wystąpił w lipcu 2013 r. na Żukowskim Lecie Muzycznym, zaś w styczniu 2014 r. na Finale WOŚP oraz w Kawiarence „Pod Refektarzem”.

 Paulina Milczanowska - dyrygent

 Soprany: Joanna Głowacka

                   Klaudia Kuczyńska

                   Aleksandra Ryngwelska

                   Paulina Tuszkowska

          Alty: Paulina Dera
                        Katarzyna Pakura

               Patrycja Wojowska 

                Tenory: Mariusz Szwaba

                               Krzysztof Wysocki

         gościnnie Iga Pobłocka

   

            Zespół: Monika Pionk – piano

                              Maciek Adamczyk – perkusja

                              Michał Wojciechowski – gitara basowa

                              Olaf Szczełuszczenko – gitara

 

Próby chóru odbywają się we wtorki w godz. 18:00-20:00  w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie, ul. 3 Maja 9b.

Zainteresowanych zapraszamy do dołączenia do grupy. Kontakt: 731 808 821

Chętnych zapraszamy!!!

Pracownicy

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko: e-mail:
1

Aleksandra Rogalewska

Dyrektor OKIS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2

Urszula Grot

Główny księgowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3

Monika Spychalska

Główny specjalista do spraw kultury i sportu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4

Arkadiusz Krauze

Referent ds. imprez Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5 Emilia Szlage
Referent ds. kancelaryjnych i kontroli zarządczej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 Jacek Drążek Specjalista ds. sportu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7 Karolina Pluta
Referent ds. księgowości i zamówień publicznych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8

Anna Dobke

Instruktor Kultury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9 Blanka Gniewkowska Instruktor Kultury  
10 Kazimierz Kassin Specjalista ds. infrastruktury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
11 Łukasz Skrodzki Pracownik gospodarczy  

Zarządzenie Nr 165/2013
BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO
z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych: „Rozwój kultury i sztuki w gminie Żukowo w roku 2014", „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Żukowo w roku 2014"

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 16 i 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w związku z § 5 pkt 1 i 2 oraz § 6 i 7 uchwały Nr XXXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24.10.2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „Lokalne Partnerstwo na rok 2014" zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Żukowo w roku 2014:

1) Rozwój kultury i sztuki w gminie Żukowo w roku 2014. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie Żukowo w roku 2014. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowie, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żukowie i Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Ośrodkowi Kultury i Sportu w Żukowie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Puchar Gminy Żukowo 2014

PUCHAR GMINY ŻUKOWO 2014

Kwestionariusz zgłoszenia do rozgrywek, regulamin rozgrywek , harmonogram rozgrywek oraz aktualne wyniki można pobrać z klikając linki poniżej:

Prywatność

Wprowadzenie

Prywatność naszych użytkowników traktujemy poważnie i chcemy, aby korzystając z naszych witryn czuli się bezpiecznie.

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "Dane"), które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem witryn Ośrodka Kultury i Sportu.

Polityka ta nie odnosi się do innych informacji, które do nas nie należą i których nie kontrolujemy. Prosimy przeczytać Warunki korzystania z witryn Ośrodka Kultury i Sportu.

1. Zbieranie danych

 1. Proces rejestracji użytkownika na witrynach Ośrodka Kultury i Sportu wymaga jedynie:
  • nazwy własnej (imię, nazwisko)
  • poprawnego adresu e-mail,
  • unikalnego identyfikatora użytkownika (loginu)
  • unikalnego hasła.
 2. Proces rejestracji nie wymaga podawania rzeczywistej nazwy własnej. Twoja nazwa, adres e-mail lub inne informacje wysyłane na stronę mogą zawierać rzeczywiste dane osobowe tylko wtedy, jeżeli sam je wprowadzisz. Te informacje mogą pojawić się na stronie.
 3. Jak wiele innych stron internetowych, pobieramy także automatycznie informacje zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych

 1. Możemy używać danych, aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryn. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
  1. Polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części dokumentu;
  2. otrzymamy Twoją zgodę na udostępnienie Twoich danych;
  3. zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie;
  4. zauważymy że jakiekolwiek Twoje działanie łamie warunki korzystania z witryn Ośrodka Kultury i Sportu i naszą Politykę prywatności, czy inne warunki użytkowania, a także w przypadku naruszania naszych praw własności;
  5. wszystkie lub którakolwiek z witryn zostaną wykupione przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała Danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi  zobowiązanie prawne.
 2. Przechodząc na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, zapoznaj się z polityką prywatności tamtej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie. Pliki cookie możemy stosować, aby:
  1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do ktorych odwolujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
  2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
  3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
  4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do któych się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
  5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
  6. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
  7. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz mo zliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
  8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

  5. Edycja i usuwanie informacji

  1. Dajemy Ci możliwość modyfikacji i usuwania danych, które udostępniasz podczas rejestracji. Możesz tego dokonać w ramach Twojego panelu kontrolnego.
  2. Publikacje lub inne dane, które udostępniasz, a które nie są przechowywane w ramach Twojego konta, takie jak artykuły, wiadomości na forum, komentarze, itp. pozostaną na naszych witrynach, nawet po usunięciu Twojego konta. Zobacz nasze Warunki korzystania z witryn, aby dowiedzieć się więcej.

  7. Zawiadomienia

  1. Na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej wysyłamy generowane automatycznie zawiadomienia o niektórych Twoich działaniach. Nie odpowiadaj na te wiadomości.
  2. Główny administrator może przesyłać podany  przez Ciebie adres poczty elektronicznej krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Warunkach korzystania i Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp.
  3. Jeżeli nie chcesz otrzymywać takich informacji, poinformuj nas o tym podczas udostępniania nam danych osobowych lub usuń swoje dane  z list subskrypcyjnych, na których jesteś zapisana lub zapisany.

  8. Zmiany w Polityce prywatności

  Jeśli zdecydujemy się na zmianę naszej Polityki prywatności, umieścimy tutaj odpowiednie informacje. Dlatego też prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą bieżącą polityką.

  9. BEZ GWARANCJI

  1. W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
  2. Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

  8. Kontakt

  Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu.

Szanowny Użytkowniku!

 1. Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy również z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Zobacz pełny tekst naszej Polityki prywatności.

Zajęcia stałe działu Kultury

Zajęcia dla dzieci

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

LEŹNO

strażnica OSP

16.00 - 19.00

16.00 - 19.00

16.00 - 19.00

16.00 - 19.00

16.00 - 19.00

ŁAPINO

Łapino 18

 

13.00 – 17.00

     

MAŁKOWO

Centrum kulturalno –sportowe

 

16.00 - 18.00

     

NIESTĘPOWO

strażnica OSP

15.30 - 17.30

       

OTOMINO

Otomino 4

   

17.00 - 19.00

   

SKRZESZEWO

strażnica OSP

   

15.30 – 17.30

 

16.30 - 19.00

SULMIN

strażnica OSP

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

 

15.00 - 19.00

 

ŻUKOWO

siedziba OKiS

 

16.00 - 18.00

     

Zajęcia dla dorosłych - Akademia „BĄDŹ AKTYWNY”

Poniedziałek

Język angielski 40+

17.30

Koszt: 15,00 zł/os.

Miejsce: siedziba OKiS

Środa

Kurs obsługi komputera

16.30

Bezpłatne

Miejsce: strażnica OSP w Leźnie

Gimnastyka ogólnorozwojowa

18.00

Koszt: 10,00 zł/os.

Miejsce: sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Żukowie

Czwartek

Gimnastyka Qigong

18.00

Koszt: 6,00 zł/os.

Miejsce: sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Borkowie

Dwa razy w miesiącuzapraszamy nawykłady, pokazy zdjęć lub warsztaty rękodzieła.

Program zajęć w danym miesiącu publikujemy na stronie głównej.

Miejsce: siedziba OKiS. Koszt: bezpłatne.

Więcej informacji pod nr tel. 58 680-08-48 lub 58 736-62-01

Zajęcia stałe działu Sportu

Zajęcia stałe organizowane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

 

1. Siatkarskie piątki – zajęcia odbywają się w Hali Widowiskowo –Sportowej Gimnazjum nr2 w Żukowie ul. Armii Krajowej 2e  w godzinach: 19.00 – 20.30 odp. Katarzyna Szumała

Strona 2 z 4

follow me on Twitter   follow me on facebook   follow me on youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

kdr

pk

 

 

km

 

Kalendarz imprez

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aktualna pogoda

Cannot get Żukowo location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Joomla templates by Joomlashine