Super User

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Super User

Kontakt

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie

ul. 3 Maja 9B, 83-330 Żukowo

tel./fax: (58) 680-08-48

tel./fax: (58) 736-62-01

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 589-197-33-32

REGON 220899527

Godziny otwarcia :

Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Kasa OKiS czynna

poniedziałek – 8.00 - 15.20

wtorek - środa - 8.00-15.30

czwartek - 8.00 - 15.20

piątek - 8.00 - 14.30

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Tczewie O/Żukowo
nr rachunku: 61 8345 1029 0202 4415 2000 0001

Jak poprawnie uzupełnić pozycję tytuł w poleceniu przelewu:

imię i nazwisko uczestnika, za co, za jaki okres (w przypadku zajęć), nr KDR lub nr KMGŻ

(w przypadku kiedy nie zmieścimy nr należy przesłać go e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Referent ds. administracyjnych, Inspektor Ochrony Danych, Margaretta Mielewczyk, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skargi i wnioski:

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje codziennie w godz. 9.00 – 14.00.

Przyjmowanie pisemnych skarg i wniosków odbywa się w sekretariacie OKiS w godzinach pracy Ośrodka.

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.okis-zukowo.pl

 

Strona internetowa OKiS mimo iż posiada opcje zmiany rozmiaru tekstu nie spełnia wymogów w/w ustawy, na chwilę obecną trwają pracę nad nową stroną internetową, która uruchomiona zostanie do końca 2021 roku.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie jest Anna Kozakowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 790 430 280. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna budynków Ośrodka Kultury i Sportu
w Żukowie

  • Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. 3 Maja 9b Żukowo

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

- Wejście główne, do niego prowadzą schody, w tym miejscu znajdują się szerokie rozsuwane automatycznie drzwi.

- Wejście od strony parkingu charakteryzuje się brakiem przeszkód architektonicznych i szerokimi drzwiami. W tym miejscu znajduje się winda.

Do biur OKiS, które znajdują się na pierwszym piętrze bez problemu można dostać się windą, wchodząc wejściem od strony parkingu. Na parterze znajdują się natomiast sale warsztatowe OKiSu, do których można dostać się windą jedynie przez bibliotekę, a zatem pojawia się problem z dostępnością w godzinach gdy biblioteka jest nieczynna.

Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne i winda znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności.

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się zarówno na pierwszym jak i drugim piętrze.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma jednak oznaczeń w alfabecie Braille’a. Wykonane zostały tablice tyflograficzne z planem pomieszczeń, niestety są ona nieużyteczne ze względu na błędne oznaczenia na pierwszym piętrze.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W większości miejsc wokół budynku zapewniono równą nawierzchnię z płyt betonowych. W pobliżu budynku zapewniono parking, nie wyznaczono natomiast miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

 

  • Centrum Kultury Spichlerz, ul. 3 Maja 9c Żukowo

Do budynku prowadzi dziewięć wejść znajdujących się na poziomie 0. Dla gości przeznaczone jest wejście główne od strony parkingu. Wszystkie charakteryzują się brakiem przeszkód architektonicznych, szerokimi drzwiami i brakiem progów.

W budynku znajduje się winda, która pozwala na dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na piętrze.                                                                                                                           

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

  • Strefa Kultury w Chwaszczynie, ul. Żeromskiego 9 Chwaszczyno

Do budynku prowadzą dwa wejścia

- Wejście główne, charakteryzuje się brakiem przeszkód architektonicznych, szerokimi drzwiami i brakiem progów.

-Wejście od strony parkingu, charakteryzuje się brakiem przeszkód architektonicznych, szerokimi drzwiami i brakiem progów.

Strefa Kultury jest budynkiem parterowym.

W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W pobliżu budynku, na parkingu  wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

  • Sala Kultury w Baninie, ul. Lotnicza 29 Banino

Sala znajduje się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie.

Wejście do budynku jest zbyt wąskie by swobodnie zmieścił się wózek inwalidzki, drzwi posiadają próg.

Sala znajduje się na poziomie drugiego piętra i prowadzą do niej wysokie i strome schody. W budynku nie ma windy.

Brak toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W pobliżu budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

 

<h1 id="a11y-deklaracja">Deklaracja dostępności Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie</h1><p id="a11y-wstep">    <span id="a11y-podmiot">Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie</span> zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy     z dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <a id="a11y-url" href="https://okis-zukowo.pl/">Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie</a>.</p><ul>    <li>Data publikacji strony internetowej: <time id="a11y-data-publikacja" datetime="2015-07-24">2015-07-24</time>    </li>    <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <time id="a11y-data-aktualizacja" datetime="2015-07-24">2015-07-24</time>    </li></ul><h2>Status pod względem zgodności z ustawą</h2><p>    Strona internetowa jest <strong id="a11y-status">niezgodna</strong> z&nbsp;ustawą o&nbsp;dostępności cyfrowej stron    internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. </p>    <p>Zdjęcia nie posiadają opisów dla osób niewidomych i niedowidzących, filmy nie posiadają napisów dla osób Głuchych, nie ma możliwości zaktualizowania oprogramowania strony www oraz wprowadzenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma możliwości powiększenia czcionki, zmiany strony na uproszczoną czy kontrastową wersję. Jakakolwiek zmiana w strukturze strony powoduje jej "rozsypanie się". Dlatego dopiero po otrzymaniu funduszy w budżecie na ten cel jest możliwa jej budowa. </p>    <p></p><h3> Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności</h3><ul>    <li>Deklarację sporządzono dnia: <time id="a11y-data-sporzadzenie" datetime="2023-03-13">2023-03-13</time></li>    <li>Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: <time id="a11y-data-deklaracja-przeglad"            datetime="2023-03-13">2023-03-13</time></li></ul>    <p>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. </p><h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2><ul>    <li>Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: <span id="a11y-osoba">Anna Kozakowska</span>.</li>    <li>E-mail: <span id="a11y-email">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.</span></li>            <li>Telefon: <span id="a11y-telefon">58 680 08 48 ; 790 430 280</span></li>    </ul><p id="a11y-procedura">Każdy ma prawo:</p><ul>    <li>zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>    <li>zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,</li>    <li>wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.</li></ul><p>Żądanie musi zawierać:</p><ul>    <li>dane kontaktowe osoby zgłaszającej,</li>    <li>wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,</li>    <li>wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.</li></ul><p>Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie    dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2    miesięcy od daty zgłoszenia.</p><h3>Skargi i odwołania</h3><p>    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:</p><ul>    <li>Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie</li></ul><p>    "Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,     aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,     na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.     Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej     sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni     od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,     kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,     wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,     lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do     <a href="https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich.</a></p><h2 id="a11y-architektura">Dostępność architektoniczna</h2><p>    Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie<br />ul. 3 Maja 9B, 83-330 Żukowo<br /><br />Wejście do Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.  <br />Wejście A - Na przedproże prowadzi 13 stopni. Schody posiadają poręcz, za którą można się pewnie uchwycić. Drzwi otwierają się na zewnątrz. W drzwiach zmieści się dziecięcy wózek. Wchodzi się w wiatrołap. Drugie drzwi, przesuwne, otwierają się automatycznie<br />Wejście B - wejście dla osób poruszających się na wózkach, mających małe dzieci, mających trudności z wchodzeniem po schodach. Znajduje się z tyłu budynku. Znajduje się tam winda. Nie ma stopni. Wchodzi się do budynku, z poziomu „ziemi”. Przed budynkiem jest dużo miejsca, by spokojnie manewrować elektrycznym wózkiem inwalidzkim.<br />Winda może zawieźć na jeden z trzech poziomów. Poziom „0” to wejście lub wyjście z budynku. Na poziomie „1” by dostać się do sal: warsztatowej, plastycznej lub muzycznej, należy przejść przez Bibliotekę. Na poziomie „2” znajdują się gabinety pracowników oraz sala konferencyjna.  Przy obu wejściach znajdują się słuchawki wytłumiające hałas.<br />Toalety znajdują się na obu poziomach budynku. Na poziomie I tuż niedaleko wejścia do Biblioteki i sali warsztatowej. Toalety: damska, męska i dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na jednym poziomie. W toalecie dla osób z niepełnosprawnością, został zamontowany przewijak. Znajduje się w niej również prysznic. Na poziomie II toaleta znajduje się na końcu korytarza, przy sali konferencyjnej. Aby dostać się do toalety męskiej należy zejść po czterech schodach. Obie toalety dla osób z niepełnosprawnościami są przestronne i nie mają progów.<br />Budynek Ośrodka został wyremontowany i w znacznej mierze dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na poziomie II idąc od strony Sali Konferencyjnej w stronę biur Ośrodka na podłodze jest dość stroma pochylnia biegnąca „z góry w dół”. Z kolei patrząc od wejścia od strony windy – pochylnia „biegnie pod górę”.<br />Osoba z niepełnosprawnością może do nas bez problemu przyjść z psem asystującym. <br />W Ośrodku nie ma zamontowanych pętli indukcyjnych i nie ma tłumacza PJM. W budynku znajdują się szerokie korytarze. Na drugim poziomie znajduje się łącznik z pochylnią, który również jest szeroki.  W sali muzycznej oraz sali konferencyjnej znajdują się kąciki wyciszenia.<br /><br /><br />Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie<br />ul. 3 Maja 9C<br /><br />Wejście główne znajduje się w głębi budynku. Prowadzi do niego wyodrębniony plac. Drzwi wiatrołapu otwierają się należy pociągnąć drzwi. Obie pary drzwi są przeszklone. W budynku znajduje się spore foyer, z szatnią, toaletą, dostępem do schodów, windy, miejscem odpoczynku i wejściem do salki muzealnej a dalej znajduje się wejście na salę koncertową. Na parterze znajduje się toaleta damska, męska i dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W toalecie dla OzN znajduje się również przewijak dla niemowląt.<br />Winą można wjechać na piętro budynku, lub wejść schodami znajdującymi się za ladą. Na piętrze budynku znajduje się korytarz. Po prawej stronie znajduje się biuro kierownika budynku i wejścia do pomieszczeń technicznych. W lewo zaś pomieszczenia techniczne, kuchnia. W budynku nie zamontowano na stałe pętli indukcyjnej oraz nie ma tłumacza języka migowego. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma problemu z wprowadzeniem psa asystującego, jednak przy głośnych koncertach asystent może cierpieć z powodu poziomu głośności wydarzenia.<br /><br />Strefa Kultury w Chwaszczynie<br />ul. Żeromskiego 9<br /><br />Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno usytuowane jest z przodu budynku, drugie od strony parkingu, znajdującego się za budynkiem. Wejście główne nie posiada żadnych schód, drzwi otwierają się na zewnątrz. Po wejściu do środka znajdujemy się w wiatrołapie, którego drzwi również otwierają się na zewnątrz. Foyer nie jest zbyt przestrzenne, jednak podążając nim dotrzemy do korytarza przy którym usytuowane są toalety, również dla osób z niepełnosprawnością. Po prawej stronie od wejścia znajduje się wejście do Sali warsztatowej oraz biblioteki. Po lewej stronie foyer znajdują się pomieszczenia techniczne.<br />Wejście od strony parkingu także nie posiada żadnych schód. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Wchodzi się w wiatrołap. Kolejne drzwi również otwierają się na zewnątrz. Po wejściu do środka po prawej stronie znajduje się kuchnia, a obok wejście na dużą salę. Po lewej stronie od wejścia znajduje się korytarz a w nim wejścia do dwóch mniejszych sal warsztatowych. Udając się w lewo również dojdzie się do korytarza prowadzącego do foyer. Po prawej stronie znajdują się toalety. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, ani tłumacza języka migowego. Korytarz jest szeroki. Nie ma problemu z wprowadzeniem psa asystującego<br /><br />Sala Kultury w Baninie<br />ul. Lotnicza 29<br /><br />Budynek, w którym mieści się sala jest wydzielony z części pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie. Do Sali Kultury prowadzi wąska klatka schodowa. Drzwi wejściowe otwierają się na zewnątrz. Po pokonaniu pierwszej partii schodów i wejściu na półpiętro należy pokonać jeszcze kilka schód by dostać się do pomieszczenia. Sala Kultury jest przestrzenna, jednak dostanie się do niej jest niemożliwe dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek ma przejść remont generalny – zaplanowano dobudowanie windy i stworzenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak na ten moment jest on niedostępny i nie ma tam toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Ciąg komunikacyjny jest wąski i niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma pętli indukcyjnej ani tłumacza PJM. Nie ma problemu z wprowadzeniem psa asystującego.</p>

Dokumenty

Dokumenty do pobrania poniżej

Regionalny zespół powstał 14 lutego 1971r., przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Przyjaźni z inicjatywy Czesława Kwidzińskiego. Już w 1971r. zadebiutował pierwszy raz w radiu, a następnie w telewizji.

Zespół taneczny działający przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Założony w 1998r., w Leźnie. Obecnie prowadzi go Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego „Perełki" na czele z Elżbietą Szalą.

Chór „Harmonia”

Chór mieszany powstały w 1920r., w Żukowie powołany przez organistę parafii Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Żukowie, Józefa Badziąga. Po jego śmierci w 1922r., dyrygenturę nad chórem przejął jego syn również Józef.

Gminna Orkiestra Dęta Żukowo

22 sierpnia 2003 uchwałą Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie została powołana Orkiestra Dęta przy OSP w Chwaszczynie.

Głównymi pomysłodawcami byli: druh Jan Samp, któremu powierzono zadanie znalezienia sponsorów na zakup instrumentów oraz druh Marek Makurat, któremu zlecono zadanie poszukiwania kandydatów do orkiestry. Pieniądze na zakup instrumentów dali pan Jan Samp oraz państwo Teresa i Roman Walder, później do sponsorów dołączył Sołtys Gerard Barsowski z Radą Sołecką w Chwaszczynie.
Pierwszym Kapelmistrzem tejże Orkiestry został Eugeniusz Raulin. Na spotkaniu opłatkowym w OSP w Chwaszczynie w grudniu 2003 r. po raz pierwszy można było usłyszeć kilka kolęd w wykonaniu nowej Orkiestry. Jesienią 2004 r. patronat nad orkiestrą objął Urząd Gminy Żukowo i zmieniła ona nazwę na: „Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Chwaszczynie". W tym samym czasie powołano nowego kapelmistrza mjr Marka Gissel. W połowie 2005 r., po oddelegowaniu przez Wojsko Polskie mjr Marka Gissela do pracy dla Ministerstwa Obrony Narodowej, Zastępca Burmistrza Gminy Żukowo - Tomasz Fopke zaproponował funkcję Kapelmistrza ponownie Eugeniuszowi Raulin, a naukę gry na instrumentach dętych blaszanych Pawłowi Gruba, który kończył właśnie Wydział Instrumentalny Akademii Muzycznej w Gdańsku. Natomiast naukę gry na instrumentach dętych drewnianych powierzono Barbarze Pappelbaum (uczyła ona do końca 2007 r.).Pierwsze lekcje nauki gry na instrumentach z nowymi nauczycielami rozpoczęły się w październiku 2005 r. 20 kwietnia 2006r funkcję kapelmistrza przejął Paweł Gruba. W styczniu 2010 r. Rada Miejska w Żukowie powołała do życia Gminny Ośrodek Kultury, który przejął finansowanie orkiestry i zmieniła ona nazwę na: „Gminna Orkiestra Dęta GOK Żukowo". Repertuar wykonywany przez orkiestrę jest głównie aranżowany przez jej Kapelmistrza Pawła Gruba.
W październiku 2010 r. Orkiestra zdobyła Gminną Nagrodę Artystyczną "SUCOVIA" w kategorii Muzyka w konkursie organizowanym przez Gminę Żukowo.
Na początku 2011 roku Gminna Orkiestra Dęta GOK Żukowo nagrała swoją pierwszą płytę z coverami utworów rozrywkowych.

Zespół Taneczny Rapsodia

Zespół tańca Rapsodia istnieje od ponad 10 lat. Prezentuje różnorodny repertuar, oparty na tańcu klasycznym (balet), charakterystycznym, współczesnym i jazzowym.

Grupa Teatralna "Czeremuchy"

Grupa teatralna działa już od kwietnia 2004 roku na Małej Scenie w Żukowie. Zespół składa się z około 10 osób, jest to młodzież ponadgimnazjalna, jak i również studenci z terenu gminy. Zajęcia prowadzone są przez Pana Roberta Redlickiego.

Strona 3 z 4

follow me on Twitter   follow me on facebook   follow me on youtube

Wyszukiwarka

Newsletter

kdr

pk

 

 

km

 

Kalendarz imprez

wrzesień 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Aktualna pogoda

Cannot get Żukowo location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Joomla templates by Joomlashine